Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy

27 marca 2015r. w Międzywydziałowej Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyła się uroczysta Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty - Stanisława Fabera. Konkurs składał się z trzech kolejnych etapów- szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego - do których uczeń kwalifikował się, zdobywając odpowiednio wysoką liczbę punktów. W roku szkolnym 2014/2015 168 uczniów województwa śląskiego zdobyło tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego oraz z Matematyki. Wśród tych osób znalazł się uczeń klasy VIa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy - FILIP RYDZIK, który jest, można powiedzieć, podwójnym zwycięzcą, ponieważ to finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki oraz Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Filip odebrał zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata, które zwalnia go z pierwszej części Sprawdzianu Szóstoklasisty organizowanego przez OKE z Jaworzna oraz gratulacje z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty - Stanisława Fabera, pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Krystyny Szumilas oraz prorektora ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji Uniwersytetu Śląskiego - dr. hab. Mirsława Nakoniecznego. Na ręce Filipa złożono również list gratulacyjny dla rodziców ucznia, którzy wspierali go we wszystkich jego przedsięwzięciach. List gratulacyjny otrzymała również dyrektor ZSP w Jasienicy - Jolanta Duźniak oraz wicedyrektor, a zarazem nauczycielka języka polskiego, która przygotowywała Filipa do zmagań konkursowych - Wioletta Machalica. "Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada"- to słowa Stanisława Staszica - jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, które trafnie charakteryzują naszego ucznia Filipa Rydzika, gdyż to chłopiec z talentem i potencjałem, odznaczający się bogatą wiedzą ogólną oraz wielkimi zdolnościami i umiejętnościami, a jednocześnie bardzo skromny, kulturalny, a przede wszystkim niezwykle pracowity, gdyż wszystko, co osiągnął, pieczołowicie i samodzielnie wypracował. Gratulujemy Filipowi i jego Rodzicom oraz życzymy dalszych sukcesów!

Wioletta Machalica