Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JASIENICYGrono Pedagogiczne 2008/2009


mgr Jolanta Duźniak- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy

mgr Wioletta Machalica- z-ca dyrektora,nauczyciel języka polskiego, kwalifikacje do oligofrenopedagogiki,bibliotekoznawstwa

mgr Anna Fender- nauczyciel kontraktowy, wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna

mgr Grulich Urszula- nauczyciel mianowany, wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna,oligofrenopedagogika,tyflopedagogika

mgr Habdas Antonina-nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna

mgr Ilona Cholewik- nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika (urlop zdrowotny)

mgr Marta Kamińska- nauczyciel mianowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

mgr Magdalena Kliber- nauczyciel mianowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Król- nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne,studium socjoterapii

mgr Ewa Miodońska- nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

mgr Leokadia Pyka- nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

mgr Elżbieta Polaszek- nauczyciel mianowany, wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Sapota- nauczyciel mianowany, wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Tomala- nauczyciel kontraktowy,wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna,edukacja zdrowotna.

mgr Gabriela Waluś- nauczyciel mianowany, wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Zworska-Berek - nauczyciel mianowany, edukacja artystyczna,edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

mgr Monika Zaroda- nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Filipkowska- wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Beskidzka- wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna

mgr Alicja Iskrzycka- nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr Iwona Nycz- nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne,edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Matusiak-Mertens-nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna, j.polski

mgr Małgorzata Musiał- nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna,oligofrenopedagogika

mgr Małgorzata Szulkowska- nauczyciel dyplomowany,edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Szczeszek- nauczyciel dyplomowany,edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

mgr Katarzyna Łodej- nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Błachut- nauczyciel dyplomowany, katechetka katolicka, plastyka, technika.

mgr Joanna Duława- nauczyciel mianowany,matematyka,informatyka

mgr Daniel Gala- nauczyciel kontraktowy, wychowanie fizyczne

mgr Ilona Chrobok- nauczyciel mianowany, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,przyroda

mgr Szymon Czernek - nauczyciel kontraktowy, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
ks. Rafał Dendys- nauczyciel kontraktowy,katecheza katolicka.

mgr Teresa Janura (s.Terencja)- nauczyciel dyplomowany,katecheza katolicka

mgr Grzegorz- Kosatka- nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne

mgr Sylwia Lepka - nauczyciel kontraktowy, język angielski

mgr Krystyna Niemiec- nauczyciel dyplomowany, język polski, oligofrenopedagogika.

mgr Wioletta Pakosz Stekla- nauczyciel dyplomowany, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Piotr Morawski- nauczyciel dyplomowany, muzyka, j.angielski

mgr Magdalena Suchy- nauczyciel dyplomowany, przyroda,

mgr Grzegorz Suchy- nauczyciel dyplomowany, wychownie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Beata Stoszek-nauczyciel języka angielskiego

mgr inż Krzysztof Szoblik- nauczyciel dyplomowany, informatyka, bibliotekoznawstwo

mgr Małgorzata Tlałka- nauczyciel dyplomowany, historia, j.polski, j.rosyjski

mgr Magdalena Walasik-nauczyciel matematyki

mgr Anna Wantulok- nauczyciel dyplomowany, katecheza ewangielicka, matematyka,pedagogika opiekuńcza

mgr Karina Wolf-Chanek - nauczyciel mianowany, pedagog szkolny,edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Romaniak- nauczyciel dyplomowany, logopeda


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Wójcik Izabela- sekretarka

mgr Halina Duława- sekretarka

Zbigniew Lazar- konserwator

Helena Bisok- woźna

Irena Sojka- pomoc kuchenna

Edyta Kukla- pomoc kuchenna

Mirosława Bednarz- woźna oddziałowa

Anna Czerwińska- woźna oddziałowa

Bronisława Mańdok- woźna odziałowa

Dorota Mikler- sprzątaczka

Renata Wrzoł- sprzątaczka

Krystyna Florczyk- sprzątaczka

Danuta Mendroch- pomoc kuchenna

Ewa Czerwińska- pomoc kuchenna

Ewa Waliczek- intendentka

Krystyna Wątroba- kucharka

Alicja Żebrowska- pomoc kuchenna

Beata Zielińska- woźna oddziałowa

Stanisława Dziendziel - woźna oddziałowa