Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.Strona Korzysta z plków cookie w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EDUKACJA REGIONALNA W PRZEDSZKOLU

"Jo je tu stela
i tu zawdy byłym,
bo strómy nika
po świcie nie łażom,
syn łojca dziada
i boroczki bjydy...
Dobry jak mleko,
twardy jak zielazo..."
[ Juliusz Wątroba]

Edukacja regionalna umożliwia powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka, jego etyki, języka, a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej i regionalnej. Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego już od wczesnego dzieciństwa. Aby wychować człowieka twórczego, otwartego, świadomego oraz pewnie poruszającego się w świecie wartości, ważne jest ukształtowanie poczucia tożsamości regionalnej. W związku z tym właściwym momentem rozpoczęcia edukacji regionalnej jest wiek przedszkolny. Małe dziecko poznaje najbliższe środowisko, otoczenie społeczne, elementy kultury w ich naturalnej postaci, a owo poznanie odbywa się poprzez bezpośredni kontakt i zabawę. Wykorzystując bliskość dziecka z rodziną i społecznością lokalną, jego ciekawość poznawania otoczenia i świata i aby utworzyć jego silną więź ze swoim regionem postanowiłyśmy napisać autorski program edukacji regionalnej dla dzieci przedszkolnych. Poprzez realizację programu "Jo je stela - jestem stąd" na różnych zajęciach ukazujemy dzieciom bogactwo tkwiące w kulturze, zwyczajach, gwarze, stroju regionalnym, pieśniach ludowych. Treści zawarte w programie uwzględniają indywidualny charakter rozwoju każdego dziecka, jego potrzeby, chęci i zainteresowania. Główne zagadnienia programu dotyczące kolejno: rodziny, przedszkola, miejscowości w której mieszkają dzieci, regionu oraz tradycji i obrzędów naszego regionu są wytycznymi tego programu, natomiast treści kształcenia realizowane są wybiórczo. Na dzień dzisiejszy zostało już zrealizowanych większość treści kształcenia związanych z działem:


"Moje przedszkole" np.: poznawanie i przestrzeganie zwyczajów, zasad i reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej,

"Mój region" - była to wycieczka dla dzieci i rodziców do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu oraz Izby Regionalnej w Cisownicy, który to wyjazd poprzedzony został zajęciami i ćwiczeniami z dziećmi wprowadzającymi w temat np. zapoznaniem z położeniem geograficznym naszego regionu, nazwą gór - Beskidów i ich charakterystycznym krajobrazem, zapoznaniem z miastem Ustroń, jego herbem i charakterystycznymi cechami w oparciu o widokówki, ilustracje. Sama wycieczka, z kolei miała na celu zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami i ludźmi regionu Beskidu Śląskiego, rozróżnianie i nazywanie charakterystycznych ekosystemów i orientacja występujących w nim roślin i zwierząt, poznanie elementów dawnego wyposażenia domów i chat wiejskich, poznawanie ich przeznaczenia i związku z ludowymi tradycjami i obrzędami oraz wzbogacenie słownika gwarowego.
Zorganizowana została także wycieczka do"Chlebowej Chaty" w Górkach Małych, na której to dzieci zostały zapoznane z cyklem powstawania chleba "Od ziarenka do bochenka", między innymi:

zapoznanie z podstawowymi zbożami i ich zastosowanie,

oglądanie maszyn dawniej wykorzystywanych przy uprawie i obróbce ziarna,

pokaz młócenia cepami,

mielenie zboża na żarnach i osiewanie mąki,

mielenie zboża na żarnach i osiewanie mąki,

formowanie oraz wypiek podpłomyków i chleba.

Na tej wycieczce dzieci zostały również zapoznane z pozyskiwaniem produktów z mleka, a więc oddzielaniem śmietany od mleka, ubijaniem masła, produkcją twarogu. Zostały także zrealizowane treści dotyczące działu: "Tradycje i obrzędy regionu" związane z zapoznaniem dzieci z wybranymi przysłowiami ludowymi wprowadzanymi na początku każdego miesiąca, a nawiązujące do aktualnych wydarzeń i pór roku, wyrabiającymi u dzieci szacunku dla tzw. mądrości ludowej oraz odwiedzenia cmentarza i zapalenia zniczy na grobach swoich bliskich, a także w miejscach pamięci narodowej przed Świętem Zmarłych. Ponadto dzieci zapoznawane zostają z charakterystycznymi zajęciami ludności naszej miejscowości - była to wycieczka do gospodarstwa Państwa Kłoda, gdzie mogły zobaczyć jak kisi się kapustę. Na bieżąco również zostaje wzbogacany starszej kącik regionalny o eksponaty przynoszone przez rodziców czy też dzieci. Została zorganizowana także wystawa wytworów sztuki ludowej wykonanych przez dzieci przedszkolne naszej Gminy. Przepiękne prace można było obejrzeć w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, na poczcie w Jasienicy oraz w naszym Zespole. Kolejne treści programu "Jo je stela - jestem stąd" realizowane są na bieżąco zgodnie tematyką kompleksową, aktualnymi wydarzeniami, a sama ewaluacja programu ma jeszcze na celu między innymi: zorganizowanie Festiwalu Piosenki Ludowej dla dzieci przedszkolnych Gminy Jasienica oraz przygotowanie uroczystości pt: "Wielkanocne tradycje" dla dzieci, nauczycieli i rodziców naszego Zespołu.

Autorki programu "Jo je stela - jestem stąd"mgr Iwona Nycz i mgrIlona Cholewik