Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W dniu 1 września 2016 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017 .W tym roku uroczystość została przygotowana przez uczniów klas piątych i kółka wokalnego. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie przywitano wszystkich zgromadzonych i głos zabrała Pani dyrektor Jolanta Duźniak. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Wójt Gminy Jasienica p. Janusz Pierzyna, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych i Rady Gminy p. Andrzej Szimke, Radna Jasienicy p. Mirosława Hawełek, Proboszcz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej ks. Władysław Wantulok, Sołtys Jasienicy p. Bronisław Szalbot. Później rozpoczęła się część artystyczna, zawierająca przedstawienie fragmentu historii Polski - wybuch II wojny światowej oraz część radosną - pożegnanie wakacji i powitanie nowego roku szkolnego. Spośród Gości głos zabrał Wójt p. J. Pierzyna, który zachęcał dzieci do systematycznej pracy i zdobywania nowych wiadomości i umiejętności na miarę swojego wieku i możliwości. Uroczystość zakończyło złożenie życzeń z okazji nowego roku szkolnego. Potem uczniowie, wraz z licznie zgromadzonymi rodzicami, udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.